18.1.11

ze Wstępu do "Shitownika paryskiego"

W XVIII wieku w mieście Paryżu na seansie widm u markizy de Custine jeden z wezwanych duchów, pragnąc zabawić śmiertelnie znudzone sobą towarzystwo, podyktował taką oto wiadomość. Do Paryża w nieodległej przyszłości, w różnym czasie, przyjedzie pięć osób, prawych, żądnych wiedzy i zaszczytów oraz zaopatrzonych w nieprzeciętne talenty. Osoby te pod opieką duchów dobrych i złych stworzą dzieła swego życia, w jakich zawrą przygody serca i rozumu. Oto imiona tych osób. Wiadomość ta ma zostać niezwłocznie spisana i schowana w ukrytym miejscu oraz pilnie strzeżona, by nie uległa zniszczeniu. Albowiem przyjdzie taki dzień, gdy zostanie odnaleziona i uratuje czyjeś życie. Dokument ten ma zwać się - na skutek zamierającego kontaktu z duchem jego nazwa mogła ulec przekręceniu - Shitownikiem paryskim.